Filmen talar för sig själv! Se hur enkelt det är för elektroniska ficktjuvar att få tag på ditt kortnummer.

Det hade aldrig fungerat med kontanter! Cash is King!